آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رامشیر

    خورنا- فرزادشعبانی

    به گزارش خورنا آیین تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامشیر امروز شنبه ۱۷ آبان ماه با حضور سالم عبادی سرپرست فرمانداری شهرستان رامشیر، حجت السلام والمسلمین معرف امام جمعه شهرستان، اعضای شورای تامین شهرستان، کارکنان و قضات در دادگستری شهرستان برگزار شد.

    در این مراسم اسلام رسادی که قبلا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامشیر بود به عنوان رییس دادگستری شهرستان معرفی شد و به جای وی حسن خادمی نیز به عنوان دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رامشیر معرفی شد.