عضویت یک خوزستانی در فدراسیون کشتی

عضویت یک خوزستانی در فدراسیون کشتی

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون کشتی یک خوزستانی به عنوان مسئول آموزش کمیسیون داوران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا،طی حکمی از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، محسن جلیلیان داور بین المللی خوزستان به سمت مسئول آموزش کمیسیون داوران فدراسیون کشتی منصوب شد.

جلیلیان هم اکنون یکی از داوران درجه یک بین المللی کشورمان است.

در حکم جلیلیان آمده است: “انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.”