یک خوزستانی سرپرست دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور شد

یک خوزستانی سرپرست دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور شد

بر اساس حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان،”حمید شکیبامهر” به عنوان سرپرست دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا،در بخشی از این حکم آمده است: جناب آقای حمید شکیبا مهر با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق علمی و تجربی جنابعالی با حفظ پست سازمانی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان منصوب می شوید.

لازم به ذکر است حمید شکیبا مهر پیش از این ریاست اداره فنی و مهندسی و معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و همچنین ریاست اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را بر عهده داشته است