بازرسی از مشاورین املاک شهرستان امیدیه توسط رئیس اتحادیه املاک و رئیس واحد بازرسی اتحادیه املاک و پلمپ ١٠ مشاور املاک متخلف

اسداله ترحم/ ‌خورنا – غلامرضا کرایی رئیس کمیسیون بازرسی املاک امیدیه در گفتگو با خورنا گفت:
در این بازرسی ها به ۲۵ واحد صنفی اخطار کتبی و ۱۰ واحد صنفی پلمپ شدند.
همچنین سیستمی کردن قراردادهای مشاورین املاک برای اولین بار در سطح استان خوزستان مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین مبارزه با امر دلالی، واسطه گری و شناسایی و معرفی انها به نهادهای نظارتی ‌در دستور کار واحد بازرسی املاک امیدیه قرار گرفته شد.