آل کثیر محروم ماند

عیسی آل کثیر ۶ ماه از هرگونه فعالیت ورزشی محروم خواهد ماند و فرجام خواهی پرسپولیس برای رفع محرومیت او رد شد

منبع