زمین لرزه شوشتر و گتوند را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر شوشتر و گتوند را لرزاند

این زلزله در عمق ۲۲ کیلومتری زمین رخ داد

کانون زمین لرزه شوشتر بود

منبع