پیاده روی سه جانبه بین: هیئت های ورزش همگانی، دوچرخه سواری و ڪمیته پیشڪسوتان در روزهای ڪرونایی در مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی هئیت ورزشهای همگانی شهرستان مسجدسلیمان با وجود شیوع ویروس ڪرونا هیئت های ورزشی برای تشویق مردم به ورزش با حفظ و رعایت پروتڪل های بهداشتی در منازل و مناطق برنامه های جهت انجام مستمر پیاده روی تدارک دیدند.

از چندی پیش طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط مسئولین ورزش و اتخاذ تصمیم جهت همڪاری و هماهنگی بین هئیت ورزشهای همگانی و پیشڪسوتان ورزش ڪوهنوردی و همچنین هیئت دوچرخه سواری باعث شده پیاده روی جانی تازه بخود گیرد.
در همین راستا شب گذشته برنامه پیاده روی با حضور تعدادی از اعضای هئیت های مذڪور و پیشڪسوتان در محل ڪمپ ڪرسنت انجام گردید؛ و در زمانی واحد شرڪت ڪنندگان موفق شدند هشت ڪیلومتر پیاده روی نمایند.

امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده؛ ورزش پیاده روی با رعایت پروتڪل های بهداشتی در مسجدسلیمان نهادینه گردد.

*