برکناری قائم مقام پتروشیمی بندرامام یونسی مشاور مدیرعامل شد

محمدقلی یونسی از قائم مقامی شرکت پتروشیمی بندر امام برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، طی حکمی از سوی حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، محمدقلی یونسی قائم سابق این شرکت به عنوان مشاور مدیرعامل در امور طرح های توسعه و پروژه ها شد.

اخیرا جابجایی‌های گسترده ای بر اساس تغییر چارت سازمانی و ادغام شرکتهای تابعه در پتروشیمی بندر امام رخ داده که یکی از مهمترین تغییرات، حذف عنوان قائم مقامی بوده است.

ظاهرا حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تمایلی به سپردن مسئولیت به یونسی نداشته و در چارت سازمانی جدید شرکت، جایگاه مشاوره را برای او در نظر گرفته است.

یونسی حدود ۶ سال از سالهای ۸۷ تا ۹۳ مدیرعاملی پتروشیمی تندگویان را در کارنامه خود دارد که تجربه موفقی نبوده و تندگویان در آن سالها در ضرر و زیان انباشته دست و پا میزد.

یونسی از مدیران غیربومی صنعت در بندرماهشهر از سال ۹۳ قائم مقام مدیرعامل پتروشیمی بندر امام بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.