سردار آزمون بهترین بازیکن جام ملتهای آسیا شد

در مرحله نهایی نظرسنجی گزینش بهترین بازیکن جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ که امروز به پایان رسید سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد

منبع