۱۲ گروه در ایران بدنبال ساخت واکسن کرونا

ایرج حریرچی ، معاون وزیر بهداشت اظهار داشت :

روزانه ۲۵ هزار تست تشخیص کرونا انجام می دهیم که پیش بینی می شود این رقم به صد هزار تست هم برسد

افراد وقتی به موقع به بیمارستان مراجعه نکنند ریه های آنها درگیر شده و مرگ و میر بالا می رود

در ایران ۱۲ گروه برای ساخت واکسن کرونا تلاش می کنند که ۳ گروه مرحله آزمایش های حیوانی را نیز پشت سر گذاشته اند

منبع