توزیع ۱۰ تن مرغ منجمد دولتی در شهرستان رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

سیدباقر آلبوشوکه رئیس اداره صمت شهرستان رامشیر از توزیع ۱۰تن مرغ منجمد با نرخ دولتی درواحد های صنفی این شهرستان با قیمت هرکیلوگرم ۱۵ هزارتومان از امروز دوشنبه مورخ ۸/۱۲ خبر داد.

۱- واحد صنفی محمد عباسی واقع درخیابان ۲۲ بهمن

۲- واحد صنفی محسن قیم واقع در بازاچه شهرداری

۴- واحدصنفی حسن شریفی واقع در خیابان شریعتی غربی

۵- واحد صنفی حمیدپور واقع در شهرک خیابان توحید

۶- واحدصنفی هاشمی جنب حسینیه عباسیه

آلبوشوکه در خصوص کمبود روغن خوراکی، اعلام کرد: روغن خوراکی ساعی از شرکت گلستان دزفول به اندازه کافی خریداری شد که ظرف ۲۴ ساعت آینده به بازار تزریق می شود.

آلبوشوکه، در پایان از همه همشهریان محترم شهرستان رامشیر درخواست کرد: به اندازه نیاز خود خرید کنند و از احتکار خانگی جدا بپرهیزند.