سرقت از منزل از نگاه دوربین مداربسته در رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

یک شهروند رامشیری با ارسال فیلم دوربین مداربسته ی منزل خود به خبرگزاری خورنا از حضور سارق در منزل خود خبر داد

این شهروند رامشیری در ادامه به خبرنگار خورنا گفت: سارق نیت سرقت کبوتر و پرنده را داشت که به دلیل ضیق وقت فقط توانست بخشی از سیم های تور قفس را قیچی کند ولی نتوانست پرنده ها را با خود ببرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اگاه شدن از حضور سارق در منزل نیروی انتظامی را مطلع و شکایتی تنظیم کردیم.