سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامهرمز منصوب شد

به  گزارش خبرگزاری خورنا  طی حکمی ازسوی کوروش کیانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، علی انصاری زاده به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامهرمز معرفی شد و از زحمات و تلاش های علی کرم عبداللهی در دوران تصدی مسئولیت قبلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

علی انصاری زاده قبل از این سمت به عنوان کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامهرمز فعالیت داشته است.