یک بوستان و یک زمین چمن مصنوعی در مسکن مهر فاز ۷ افتتاح شد

‌شهردار بندرماهشهر از احداث و بهره برداری از یک بوستان و یک زمین چمن مصنوعی در مسکن مهر فاز۷ خبر داد

‌مجاهد نظارات ، شهردار بندرماهشهر گفت: بوستان مهتاب و یک زمین چمن مصنوعی در مسکن مهر فاز۷ افتتاح شد.

نظارات افزود: بوستان مهتاب در زمینی بایر به مساحت ۷هزارمترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد تومان احداث شد.

‌شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: به منظور توسعه فضای ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی برای جوانان منطقه، یک زمین چمن مصنوعی هم با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون تومان احداث و به بهره برداری رسید.‌

‌‌