آمار کرونا در ایران یکشنبه ۱۱ آبان

مبتلایان جدید : ۷۷۱۹

جان باختگان : ۴۳۴

بستری ها : ۲۳۸۹

موارد حاد و شدید : ۵۲۴۴

منبع