بازدید رئیسی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان از اصناف و بازار هندیجان 

به گزارش خورنا شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ بازدید و بازررسی از بازار هندیجان با هدف رعایت شیوه نامه ها و دستورات مقابله با کرونا با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس مرکز بهداشت، مسوول بهداشت محیط، نماینده فرماندار، رئیس اماکن نیروی انتظامی، رئیس اصناف، نماینده صنعت و معدن و نماینده تعزیرات حکومتی انجام گرفت.

در این بازدید علاوه بر توزیع ماسک رایگان به افرادی که ماسک نداشتند، با متخلفان قوانین مقابله با کرونا برخورد شد.

در این بازدید، دو مغازه لوازم خانگی و یک آرایشگاه مردانه پلمب گردید، ده اخطاریه کتبی برای دو مطب پزشک، یک داروخانه، یک ساندویچی و تعدادی لوازم خانگی جهت معرفی به تعزیزات صادر شد و بازدید و از ۶۸ مغازه از اصناف مختلف هندیجان مورد بازدید قرار گرفت و به آنها آموزشها و اخطارهای لازم داده شد .