ارتقا رشته های مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول در دستور کار قرار گرفت 

 

نماینده مردم شریف شهرستان دزفول در خصوص مشکلات و مطالبات مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول با امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خورنا ، سید احمد آوایی در این دیدار مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول را یکی از مراکز آموزشی با سابقه و پیشرو در جهت ارتقاء سطح آموزش منطقه دانست و اظهار داشت: با توجه به گستردگی شهرستان دزفول و همجواری با شهرهای شوش و گتوند لازم است نیازهای منطقه و درخواست‌های مردم در خصوص رشته‌های دایر در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان این جلسه در خصوص ارتقاء رشته های مرکز دزفول با توجه به طرح آمایش رشته های دانشگاه قول مساعدت و همکاری داد تا در خصوص بهبود سطح پذیرش دانشجویان اقدامات موثری صورت پذیرد.