۷۷ قطعه گلخانه در دزفول در حال خلع ید است

 

کارگروه توسعه اشتغال و اقتصاد با هدف بررسی راهکارهای مناسب و حل مشکلات اقتصادی شهرستان در فرمانداری دزفول تشکیل شد.

به گزارش خورنا، علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول روز شنبه درنشست سرمایه گذاری در محل فرمانداری دزفول گفت: کارگروه توسعه اشتغال و اقتصاد به منظور بررسی راهکارهای مناسب و حل مشکلات اقتصادی شهرستان دزفول راه اندازی شد که در سه مقوله فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی فرهمندپور افزود: نخستین مقوله در تشکیل این کارگروه، شناسایی ظرفیت ها مغفول مانده در سطح شهرستان از قبیل کارخانه هایی که راکد یا طرح هایی که به دلایل مختلف متوقف شده اند.

وی گفت: ایجاد فرصت های کوتاه مدت از قبیل مشاغل خانگی و ایجاد فرصت های بلندمدت از قبیل راه اندازی کارخانه ها و همچنین موانعی که بر ایجاد کارخانه های مثل قند و کارخانه های مختلف در سطح شهرستان است مقوله های دیگر تشکیل این کارگروه است.

فرهمندپور در خصوص راه اندازی شهر گلخانه ۱۸۵ هکتاری دزفول نیز گفت: تاکنون هفت نشست در خصوص اشتغال و اقتصاد در دزفول برگزار شده و

۷۷ قطعه گلخانه در حال خلع ید است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول اظهار داشت: این واحدها با وجود اخد مجوز برای احداث گلخانه به فعالیت های اقتصادی دیگری روی آوردند که بزودی رای به خلع ید آنها صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک کارگروه دیگر از درون این کمیسیون برای واگذاری مجدد این قطعه های خلع ید شده به افراد واجد شرایط تشکیل شده است گفت: تاکنون ۱۳ بازدید از شرکت هایی که تولید داشته اما به دلایل مختلف راکد شده اند جهت پیگیری و حل مشکلات بازدید و بررسی های لازم انجام شده و ضمن بررسی دلایل توقف پیگیری های لازم جهت راه اندازی مجدد انجام شده است.

علی فرهمندپور به سوابق این کارگروه اشاره کرد، گفت: اعضای این کارگروه متشکل از افرادی است که سوابق مختلفی در حوزه های طرح های اقتصادی داشته اند و یا افرادی که به نوعی طرحهای موفقی را در سطح شهرستان و کشور اجرا کرده اند.