هیئت مدیره جدید انجمن موسیقی خوزستان معرفی شد

با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اعضای جدید هیئت مدیره انجمن موسیقی استان معرفی شدند.

به گزارش خورنا ناصر آریایی نیا معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: جلسه‌ای در دفتر معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و اسامی اعضای جدید هیئت مدیره انجمن موسیقی استان اعلام شد.

او بیان داشت: طی احکامی جداگانه از سوی علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، علیرضا تابنده پور، فریدون وزیری، علی سرخش و جواد هرمزی نژاد به عنوان هیئت مدیره جدید انجمن موسیقی خوزستان، فریدون وزیری به عنوان رئیس انجمن و جواد هرمزی نژاد به عنوان خزانه دار تعیین و معرفی شدند.

در متن حکم مدیرعامل انجمن موسیقی ایران آمده است:

امید است با برنامه ریزی و اقدامات موثر ضمن بهره مندی از خرد جمعی اهالی موسیقی استان، همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه بهبود شاخص‌های اصلی و کلان موسیقی همت گمارید.

آریایی نیا در این جلسه از زحمات هیئت مدیره دوره قبل انجمن موسیقی خوزستان تقدیر و تشکر و برای اعضای جدید، آرزوی توفیق کرد.