تست واکسن ایرانی کرونا روی انسان در هفته های آینده

خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت :

در زمینه واکسن کرونا تولید داخل امیدواریم بر اساس اعلام وزیر بهداشت در هفته های آینده به سمت آزمایش انسانی واکسن کرونا برویم

منبع