شمارش معکوس نابودی طرح جنگل کاری علی روشن گتوند

طرح جنگل کاری علی روشن گتوند در پنج کیلومتری صالح شهر مدتی است مورد بی مهری وافرادی با سوء استفاده از مجوز های منابع طبیعی به عنوان اشتغالزایی و کاشت گیاهان دارویی در بین درختان اقدام به تخریب ، بریدن و فروش درختان زیادی نموده و با اتش زدن نخاله های درختان بریده شده باعث سوختن تعدادی دیگر از درختان شده وبدین وسیله باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده اند

 

طرح جنگل کاری علی روشن که زمینهای آن مربوط به روستاهای سابق علی روشن و مالصفر شرقی می باشد و منابع طبیعی گتوند با تسلط بر آنها که حدود ۱۰۰ یا بیشتر هکتار می باشد اقدام به جنگل کاری آنها نمود

 

همچنین اهالی آن دو روستا از مسئولین مربوطه شهرستان و استان خواهان باز پس گیری زمینها از فرد مورد نظر که غیر بومی و از اهالی استانهای همجوار خوزستان می باشد و باتوجه به اینکه حدود ۱۵۰ نفر از فرزندان آنها بیکار می باشند و  قبل از او خود اهالی خواهان اجرای طرح در بین درختان بودند و منابع طبیعی با آنها مخالفت نمود می باشند

همچنین اهالی از مسئولین منابع طبیعی خواهان برخورد قاطع با عامل تخریب درختان ومحیط زیست و خواستار معرفی او به مراجع قضایی شدند

 

 

 

منبع