آغاز مراحل سرپوش گذاری فاضلاب روباز منطقه کوی مدرس دزفول

به گزارش خورنا فرهاد جاموسی از آغاز مراحل سرپوش گذاری فاضلاب روباز منطقه مدرس خبر داد

نماینده و بازرس ویژه فرمانداری دزفول در اینباره گفت : با پیگیری کمیته فرمانداری دزفول و حسب دستور فرماندار دو پارت میله گرد جهت سرپوش گذاری فاضلاب روباز منطقه محروم مدرس دزفول تامین و به زودی مراحل احداث آن آغاز می‌شود

وی همچنین افزود : برنامه ریزی شده تا پس از سرپوش گذاری این فاضلاب روباز که باعث بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی در منطقه شده پس از سرپوش گذاری تا پایان سال بوستانی در آن احداث شود .

جاموسی ضمن تشکر از مدیر شرکت توزیع برق جهت دعوت از مدیر کل برق استان به دزفول اظهار کرد : طی هفته آینده با مساعدت مدیر کل برق خوزستان عملیات روشنایی کندرو زیباشهر و همچنین منطقه سرسرباز انجام خواهد گردید.

وی در خصوص روشنایی چند بوستان و محله دیگر در دزفول نیز افزود : با پیگیری فرماندار و مساعدت اداره برق روشنایی منطقه بلوار شهید حاجیوند و بلوار آیت الله بیگدلی طی چند مرحله تا پایان سال نیز انجام خواهد گرفت