اقدام عجیب سرپرست فرمانداری رامشیر/عبادی ماجرای سردخانه و نگاهداری میت با یخ را تکذیب کرد!

خورنا – فرزاد شعبانی

پس از انتشار فیلمی از سردخانه رامشیر و تعطیلی یخچال ها به دلیل قطعی برق و نگهداری جنازه با یخ، انتظار می رفت مسئولین اجرایی شهرستان ضمن عذرخواهی، به بررسی و رفع مشکل بپردازند.

هرچند بلافاصله شهردار رامشیر توضیحاتی در این زمینه ارائه داد اما امروز خبری عجیب از سرپرست فرمانداری رامشیر توسط یکی از رسانه های استان منتشر شد.

طی آن، عبادی تمام ماجرای سردخانه و جنازه و میت را تکذیب کرده و علاوه بر آن به طور ضمنی به منتشر کنندگان آن تصاویر هشدار داده که نباید زمینه سوءاستفاده معاندین را فراهم می‌کرده‌اند!

شگفت آور اینکه در دنیای گردش سریع اطلاعات، بهانه سوءاستفاده معاندین از فیلم‌های شهروندان هنوز مشتری دارد و در موضوعاتی که هیچگونه ارتباطی با مسائل سیاسی و امنیتی ندارند نیز می توانند دست آویزی برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری ها و تعلل‌های خدماتی و اجرایی باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باسلام..بابت زحمات همه عوامل ومسؤلین ک درانتشاراین خبرسهیم بودندسپاسگزاریم،بیشترازاین ازامثال شماانتظاری هم نیست،وای بحال مردم وشهری ک طبیب شان شمابزرگواران هستید،ب خداتیپ وشخصیت تان ب این پست ومقام نمیخوره،درآخراستانی ک استاندارش شریعتی باشند،منتصبین اش هم فرقی باشون ندارند،والله و ارحم الراحمین..فقط