۸ آبان سالروز حمله هوایی رژیم بعث عراق به سد تنظیمی و عشایر عرب گتوند


در سال ۶۰ شهرستان  گتوند با ۱۶ هزار نفر جمعیت بخش کوچکی از شهرستان شوشتر محسوب می شد و خود شهر گتوند ۵ هزار نفر جمعیت داشت و ۱۶ هزار نفر مهاجر جنگی را میزبانی می کرد

 

در سالهای آخر جنگ تاریخ ۸ آبان یک فروند هواپینای سوخو عرافی جهت بمباران نیروهای رزمنده که پشت سد تنظیمی گتوند آموزش دریایی و جنگی را طی میکردند وارد آسمان گتوند شد چون در آن محل ضد هوایی مستقر بود نتوانست عملیات انجام دهد در حال بازگشت بمب خود را در محل اسکان مهاجرین جنگی به زمین انداخت که باعث به شهادت رساندن ۱۲ نفر ومجروح کردن ۳۶ نفر شد

 

منبع