قحط الرجال در شهرداری چمران/ تلاش شهردار برای مهره چینی

 

طی سال‌های اخیر، مدیران و کارکنان غیربومی همواره با استفاده از لابی، فرصت شغلی جوانان توانمند و با استعداد بندرماهشهر در صنعت و ادارات شهرستان را ربوده‌اند و این در حالیست که این جوانان، توانمندی خود را در تمامی رده‌ها و سمت ها اثبات کرده‌اند.

 

به گزارش خورنا، در جدیدترین مورد از حضور نفرات غیر بومی، شهردار چمران از طریق نامه نگاری با شهرداری سفید دشت که محل پیشین خدمت خود بوده، خواهان انتقال یکی از پرسنل این شهرداری به شهرداری چمران شده است.

 

به نظر می‌رسد در سایه ی عدم نظارت شورای شهر چمران، شهردار غیربومی این شهر قصد دارد با مهره چینی، اشخاص غیر بومی را وارد شهرداری کرده و با گذشت زمان جایگاه‌های مدیریتی شهرداری را در تصاحب نفرات خود در بیارود.

 

به راستی یک نیروی کارآمد در شهرستان بندرماهشهر و حتی استان خوزستان وجود نداشت که شهردار چمران تقاضای نیرو از استانی دیگر کرده است!! !؟؟؟