حمله سارقان به علی دایی و سرقت گردنبند او

علی دایی که در حال سوار شدن به خودرو خود بوده توسط سارقان موتور سوار مورد سرقت قرار گرفت و گردنبند طلای او به سرقت رفت

منبع