آمار کرونا در ایران پنج شنبه ۹۹/۸/۸

موارد قطعی ابتلا ۸۲۹۳

فوت شدگان ۳۹۹

بستری شدگان ۲۹۲۴

کل بهبود مبتلایان ۵۹۶۹۴۱

کل فوت شدگان ۳۴۱۱۳

کل  بهبود یافتگان ۴۷۲۵۹۸

منبع