ابتلای ۳۵ میلیون ایرانی به کرونا تاکنون

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت :

تاکنون ۳۵ میلیون ایرانی یک بار با کرونا درگیر شده اند و ۵۰ میلیون نفر دیگردر زمستان مستعد ابتلا به کووید ۱۹ هستند

منبع