سیزدهمین سالروز درگذشت شاعر برجسته و انقلابی قیصر امین پور گتوندی

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پائیز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم

اگر خون دل بود ، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است ، آورده ایم

اگر داغ شرط است ، برده ایم

اگر دشنه دشمنان ، گر دنیم

اگر خنجر دوستان ، گرده ایم

گواهی بخواهید ، اینگ گواه

همین زخم هایی که نشمرده ایم !

دلی سربلند و سری سر به زیر

ازاین دست عمری به سر برده ایم

۸ آبان سیزدهمین سالروز در گذشت شاعر فقید دکتر قیصر امین پور گرامی باد

منبع