مدیر جدید اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان معارفه شد

مراسم توديع و معارفه مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ظهر امروز چهارشنبه هفتم آبان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان برگزار شد.

به گزارش خورنا در این مراسم علی اصغر نظام دوست بعنوان مدیر جدید اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان معارفه و از تلاشهای فریبرز گرگی مدیر پیشین این اداره تقدیر شد.

گفتنی است ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ تا زمان تعیین تکلیف ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ جمع آوری و فروش اموال تملیکی ﻗﺮﺍﺭ گیرد.