حضور فولاد خوزستان در لیگ برتر وزنه برداری کشور

باشگاه فولادخوزستان در لیگ برتر وزنه‌برداری کشور شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خورنا|باشگاه فولاد در راستای حمایت از جوانان و ورزشکاران مستعد خوزستان، در لیگ برتر وزنه‌برداری کشور شرکت می‌کند.
مرحله رفت لیگ برتر وزنه‌برداری از ۱۹ تا ۲۱ آذرماه در اهواز برگزار خواهد شد.