در صورت عدم جذب اعتبارات به اداره راه و شهرسازی نیازی نداریم

فرماندار آغاجاری خواستار پیگیری مصوبات سفر استاندار خوزستان در شهرستان آغاجاری شد

به گزارش خبرگزاری خورنا، در جلسه اخیر شورای اداری فرماندار شهرستان آغاجاری به سه ارگان راه و شهرسازی ، آب و فاضلاب ، شبکه بهداشت و درمان دو هفته فرصت داد تا از طریق مدیران بالادستی خود مصوبات سفر استاندار به آغاجاری را پیگیری و جواب قانع کننده ای برای فرمانداری ارسال کنند

برخی از این مصوبات مربوط به اولین سفر استاندار خوزستان به آغاجاری است که چندین سال به تاخیر افتاده اند و با تغییر چند فرماندار کماکان در خواب بسر میبرند

علی خدری بیان کرد : با توجه به اینکه پروژه های اداره راه و شهرسازی در شهرستان فاقد اعتبارات مالی هستند تاکید کرد رئیس اداره راه و شهرسازی درب اداره را بسته و با حضور در اداره کل پیگیر جذب اعتبارات باشد و نیاز به حضور در آغاجاری نیست و در صورت عدم جذب و تزریق اعتبارات دیگر نیاز به اداره راه و شهرسازی در شهرستان آغاجاری نداریم