معاون میراث فرهنگی خوزستان:

خانه تاریخی دادرس و هتل قو اهواز در حال مرمت است

معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: عملیات مرمت دو بنای تاریخی شامل خانه تاریخی دادرس و هتل قو اهواز در حال انجام است.

به گزارش خورنا احمدرضا حسینی با بیان این خبر اظهار کرد: پیمانکار به عنوان مرمت کنندگان آثار تاریخی در قالب مشارکت با مالکین خصوصی عملیات مرمت حفظ این آثار تاریخی را انجام می‌دهند .

وی تصریح کرد: این طرح با هدف تشویق مالکان برای حفظ آثار تاریخی و ملی و استانی در حال اجراست و برای مرمت هر یک از این بناهای ثبت ملی شده  یک میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

خانهٔ دادرس بنایی بازمانده از دورهٔ قاجاری است که در سال ۱۳۸۲ به شمارهٔ ۹۷۶۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

هتل قو نیز مربوط به اواخر دوره قاجار است که با شمارهٔ ثبت ۳۳۵۴ ثبت شده است.