اطلاعیه قطع گاز برخی از مناطق شهری رامهرمز

به گزارش روابط عمومی اداره گاز شهرستان رامهرمز به  اطلاع مشترکین محترم گاز طبیعی و شهروندان محترم شهرستان رامهرمز می رساند به دلیل تعمیرات اضطراری، گاز مناطق ذیل قطع خواهد شد.

از مشترکین محترم درخواست می گردد تا انجام تعمیرات، از دستکاری کنتور و رگولاتورهای منازل و اماکن، جدا خودداری فرمایند.

مناطق مورد نظر
خیابان ۲۲ بهمن از نبش شبکه بهداشت
خیابان دبیرستان آسیه و کوچه های تابعه
کوی شهید حاجی زاده پشت دارایی سابق
کوی سرکهکی ذوالفقار ۵ الی ۸

زمان قطع گاز: روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ساعت ۸ صبح الی ۱۴ عصر

شماره امداد گاز ۱۹۴ به صورت شبانه روزی، آمادگی رسیدگی به درخواست های مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی در مواقع ضروری یا حوادث می باشد.