شکارچی غیرمجاز پرنده دراج در پارک ملی دز به دام افتاد

 

به گزارش خورنا رضا قپانچی پور رئیس اداره پارک ملی دز گفت: بر حسب وظیفه سازمانی با هدف جلوگیری از انواع تخلفات زیست محیطی، طی گشت و کنترل‌های مستمر صورت گرفته در حوزه استحفاظی و مناطق حاشیه آن با تلاش محیط بانان اداره پارک ملی و پاسگاه محیط بانی دز، یک نفر شکارچی غیر مجاز شناسایی شد.

او افزود: پس از متوقف نمودن خودروی متخلف، یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و آثاری از شکار پرنده حمایت شده دراج کشف شد و بعد از انتقال به پاسگاه نیروی انتطامی محدوده تحت حفاظت و اخذ حکم قضایی از قاضی کشیک، او به شکار یک قطعه پرنده دراج اعتراف کرد که در همین خصوص برای نامبرده تشکیل پرونده انجام و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل گردید.