آمار رسمی کرونا در ایران دوشنبه ۹۹/۸/۵

بیماران بهبود یافته : ۴۱۹۶

 

بیماران فوت شده : ۳۳۷

 

موارد قطعی ابتلا : ۵۹۶۰

منبع