خداحافظی پوگبا با تیم ملی فرانسه به دلیل هتاکی مکرون

رسانه های اروپایی گزارش دادند که به دلیل اظهارات اسلام ستیزانه مکرون رئیس جمهور فرانسه پل پوگبا ستاره ملی پوش فرانسه قصد دارد از بازی در تیم ملی فرانسه کناره گیری کند

منبع