آمار کرونا یکشنبه ۴ آبان ماه ۹۹

مبتلایان جدید : ۶۱۹۱

بهبود یافتگان : ۴۱۶۳

فوت شدگان : ۲۹۶

منبع