تصادف منجر به فوت مامور پلیس دزفول حین ماموریت شد 

به گزارش خورنا  سرباز وظیفه محمد عامری مامور نیروی انتظامی شهرستان دزفول حین انجام وظیفه تصادف کرد و با وجود تلاش کادر درمان بیمارستان گنجویان جان به جان آفرین تسلیم نمود.

گفتنی است این جوان اهل اهواز و تنها فرزند پسر خانواده بود.