چالش انبارهای ضایعات در مناطق مسکونی شهر رامهرمز

 

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز متاسفانه به دلیل عدم ساماندهی مشاغل و اصناف توسط شهرداری و سایر دستگاه های متولی شامل بهداشت محیط ،پلیس اماکن و اتاق اصناف در شهرستان رامهرمز این روزها اصناف های پر خطر و پر سر و صدا شامل جوشکاری ها و انبارهای ضایعات مواد غذایی و آهن آلات به درون مناطق مسکونی کشیده شده است و برای ساکنین این مناطق چالش های بسیاری را فراهم کرده است .

ساکنین این مناطق با ابراز نارضایتی از شرایط بوجود آمده و تماس های مکرر با این خبرگزاری پیگیر حل این مشکل شده اند. انبارهای ضایعات به دلیل قرار گیری در مناطق مسکونی می تواند آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی را برای مردم فراهم کند و حتی در صورت آتش سوزی های احتمالی می تواند برای شهروندان نیز خطر آفرین شود.به نظر می رسد دستگاه های متولی با تدابیر اتخاذ لازم باید شرایط خروج این اصناف را مناطق مسکونی در پیش گیرند.