معضل همیشگی آتش سوزی در پسماندهای زباله شهرداری رامهرمز

شهرداری‌ رامهرمز به دلیل عدم برخورداری از سایت پسماند زباله استاندارد اقدام به انتقال زباله های این شهر به مناطق کوهستانی محور رامهرمز به باغ‌ملک بدون رعایت مسایل زیست محیطی می کند و ضمن آلودگی طبیعت باعث مشکلات تنفسی برای مسافرینی که از این محور در حال تردد هستند نیز می کند