فعالیت بازار دام شهرستان رامهرمز در سایه انفعال ستاد مقابله با کرونا

علیرغم هشدارهای جدی مسولین وزارت بهداشت کشور و دانشگاه جندی شاپور اهواز در مورد موج جدید شیوع کرونا در استان خوزستان متاسفانه در سایه انفعال ستاد مقابله با کرونای شهرستان رامهرمز عملا تمامی مصوبات این ستاد بر زمین مانده است!

براستی چرا شهرستان رامهرمز در شرایط قرمز کرونایی به حال خود رها شده است و متولیان اصلی تنها نظاره گر هستند ؟
آیا بار این عدم قاطعیت بر دوش مجاهدان عرصه سلامت سنگینی نمی کند ؟
دلیل عدم حضور اعضای اصلی ستاد مقابله با کرونا چیست و چرا نمایندگان خود را در این جلسات می فرستند؟
آیا وقت آن نرسیده است که فرماندار شهرستان رامهرمز با قاطعیت بیشتری در میدان مقابله با کرونا حضور پیدا کند ؟