شبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند از یکم آبان ماه ۹۹ رسما به دانشگاه جندی شاپور اهواز منتقل شد

جلسه نهایی انتقال شبکه بهداشت و درمان گتوند به اهواز با حضور گیلانی نماینده مردم و دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز و دکتر قمیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول و معاونین و کارشناسان هر دو دانشگاه در سالن جلسات دانشگاه جندی شاپور برگزار شد

این نشست که به منظور بررسی آخرین وضعیت شبکه بهداشت و درمان گتوند و انتزاع آن از دزفول برگزار شد شبکه بهداشت و درمان گتوند از دانشگاه علوم پزشکی دزفول جدا و به صورت مستقیم و رسما زیر پوشش دانشگاه جندی شاپور اهواز درآمد

از این پس خدمات بهداشتی درمانی گتوند توسط دانشگاه جندی شاپور اهواز ارائه می شود

منبع