مردانی به عنوان مدیر کل جدید کل ارشاد منطقه آزاد اروندمنصوب شد

آیین معارفه مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با حضور زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، حیدری فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر و غیاثی مدیرکل محترم امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این آیین با حکمی از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رضا مردانی به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد منصوب شد.

مردانی  سوابقی همچون معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، سرپرستی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند و تصدی مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد  اسلامی خرمشهر را در کارنامه خود دارد ودر بین اهالی فرهنگ وهنر منطقه از سابقه خوبی برخوردار است.