آخرین وضعیت کرونا در ایران جمعه ۹۹/۸/۲

مبتلایان جدید : ۶۱۳۴ نفر

تعداد فوتی ها : ۳۳۵ نفر

تعداد بستری ها : ۲۲۱۴ نفر

موارد حاد و شدید : ۴۹۳۳نفر

۳۰ استان هم در وضعیت قرمز قرار دارند

منبع