شور حضور مردم در بهشت آباد شهرستان رامهرمز علیرغم وضعیت قرمز کرونایی

علیرغم مصوبه ستاد کرونای شهرستان رامهرمز مبنی بری تعطیلی بهشت آباد شهرستان رامهرمز اما تصاویر و مستندات ارسالی برای این خبرگزاری حاکی از آن است که نه تنها حضور مردم کم رنگ نشده است بلکه بی توجهی به مصوبات ستاد کرونا در توده ی مردم پر رنگ شده است.براستی ضمانت اجرایی مصوبات ستاد مقابله با کرونا بر عهده کدام نهاد و دستگاه متولی می باشد ؟!