پلمپ و تعطیلی یک نانوایی وچهار فروشگاه عرضه مواد خوراکی متخلف در شهرستان امیدیه

اسداله ترحم/ ‌خورنا – یک نانوایی وچهار باب فروشگاه مواد غذایی متخلف در امیدیه، به دلیل رعایت نکردن دستور العمل های بهداشتی تعطیل شدند .
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان امیدیه، واحد بهداشت محیط شهرستان به همراه کارشناسان بهداشت محیط و مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ضمن سرکشی به واحد های صنفی بازار مرکزی وحومه، پنج واحد صنفی متخلف را به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی پلمپ کردند .
مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه، گفت: این واحد های متخلف در ادامه مستمر نظارت‌های کارشناسان بهداشت محیط این شبکه، به علت رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و دستور العمل های بهداشتی ویروس کرونا با هماهنگی مقام قضایی پلمپ و تعطیل شدند.