دیدار نماینده شوشتر و گتوند با وزیر نفت

در این دیدار موضوعات شهرستانهای شوشتر و گتوند مربوط به وزارت نفت مطرح شد

_ درخواست نماینده شوشتر و گتوند جهت تامین k11 و k12 مواد اولیه پترشیمی پارس پترو شوشتر از پالایشگاه آبادان که مهندس زنگنه ضمن موافقت دستور تامین را داد در این جلسه مدیر و سرمایه گذار پارس پترو شوشتر به همراه گیلانی حضور داشت

 

_ در این دیدار سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند از وزیر نفت که در سه سال قبل با نفت خیز بودن شوشتر و گتوند موافقت نمود تقدیر و تشکر کرد

 

در خواست نماینده شوشتر و گتوند از وزیر جهت مساعدت در احداث شرکت های پتروشیمی در حوزه انتخابیه که با موافقت زنگنه مقرر شد درخواست طرح های قابل اجرا بر ایشان تقدیم گردد

 

سهراب گیلانی : رسما اعلام میکنم با توجه به جلب موافقت و قول هرگونه حمایت وزیر نفت به اینجانب در احداث شرکت های پتروشیمی و همانند آن در حوزه انتخابیه ام از سرمایه گذاران سراسر کشور در خواست دارم برای سرمایه گذاری و احداث این نوع شرکت ها شوشتر و گتوند را انتخاب کنند

منبع