همزمان با هفته ناجا آیین افتتاح پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان انجام شد + تصاویر

به گزارش خورنا آیین افتتاح پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان با حضور علی بویری فرماندار هندیجان ، سرهنگ بزرگمهری جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ، سرگرد سروستانی رئیس پلیس پیشگیری ، مدیران بندر و گمرک سجافی و سروان جاودان خرد رئیس پلیس امنیت اقتصادی هندیجان بعدازظهر امروز ۴ شنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ در محل بندر سجافی برگزار شد.