درب‌هارا قفل محکم‌تری بزنید؛ سارقان به عنف، جسورتر از همیشه

خورنا – فرزاد شعبانی

نیمه شب گذشته دو سارق با ورود به ساختمان داخلی یک منزل در شهرستان رامشیر اقدام به جمع آوری مخفیانه لوازم و اشیاء قیمتی کردند.

یکی از این سارقان که هوای لقمه دندان‌گیرتری در سر داشته، به سراغ صاحبخانه رفته و با کشیدن چاقو بر گلوی وی، تقاضای پول و طلا می کند.
این اقدام به درگیری صاحبخانه با سارق مسلح و وارد شدن جراحت عمقی به وی می انجامد. اما در نهایت با ورود همسایگان به ماجرا، یکی از سارقین گریخته و سارق مسلح پس از تعقیب و گریزی کوتاه توسط نزدیکان و همسایگان مصدوم دستگیر و تحویل مقامات انتظامی شد.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که سارقان پیش از این، معمولا بطور مخفیانه و در غیاب ساکنین منازل اقدام به سرقت می کردند.

بروز چنین اقدامات کم سابقه و متهورانه، امنیت روانی جامعه را نشانه می رود و البته سرعت و شدت برخورد قضایی با عاملان می تواند نقش بسزایی در بازگشت آرامش روانی و پیشگیری از گسترش اقدامات مشابه داشته باشد.